Trepartsmødet d. 28. august 2008

Det andet trepartsmøde med Arbejdsmarkedskommissionen er afholdt den 28. august 2008.

Arbejdsmarkedskommission er blevet bedt om allerede i løbet af september måned 2008 at udarbejde en række forslag, der virker på arbejdsudbud og beskæftigelse inden for en kortere tidshorisont, og som bidrager til en varig styrkelse af de offentlige finanser.

Statsministeren har konkret anmodet Arbejdsmarkedskommission om at komme med to diskussionsoplæg forud for de to møder, regeringen har med arbejdsmarkedets parter.

Det første oplæg er debatteret mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter ved mødet den 28. august i Statsministeriet. Oplægget  kortlægger hvilke emner, kommissionen vil behandle i løbet af september måned. Til det næste møde – 1. oktober – vil kommissionen fremlægge konkrete forslag.

Det første oplæg ses her