Eksterne Analyser og arbejdspapirer

Eksterne analyser

 
T. M. Andersen og M. Svarer: Konjunkturafhængig arbejdsmarkedspolitik, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009.  
H. B. Bach: Lediges motivation og forsørgelse, SFI, København 2009.  
C. Kolodziejcsyk, H. L. Andersen, K. B. Jensen og S. H. Andersen: Kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob , AKF, København 2009.
E. B. Hansen, U. Hjelmar og T. S. Jørgensen: Tildeling af førtidspension og fleksjob – En kvalitativ analyse af forskelle i kommunernes praksis, AKF, København 2009.
J. Clausen: Arbejdsmarkedets udkant. Bevægelser ind og ud af det ordinære arbejdsmarked. AKF, København 2009.   
M. Labriola, T. Lund og K. B. Christensen: Oversigtsrapport – Videnskabelig dokumentation om risikofaktorer og potentiale for nedbringelse af overgang fra arbejde til førtidspension. SFI, København 2009. 
B. Larsen, A. B. Jonassen og J. Høgelund: Personer med handicap: Helbred og beskæftigelse 1995-2008. SFI, København 2009. 
DREAM-gruppen: Samfundsøkonomiske konsekvenser af hurtigere studiegennemførelse og studiestart, København 2009.  
M. Jørgensen: En effektmåling af efterlønsreformen af 1999 – Reformens betydning for arbejdsudbuddet, SFI, København 2009.  
 
Arbejdspapirer 
 
Effekter af uddannelsesaktivering