Arbejdsmarkedskommissionen har afholdt fagligt seminar

21.02.08
Arbejdsmarkedskommissionen har d. 21. februar 2008 afholdt et fagligt seminar. Til seminaret var inviteret en række kapaciteter inden for arbejdsmarkedsforskningen.

Med henblik på at kunne inddrage relevant forskning i kommissionens arbejde har Arbejdsmarkedskommissionen afholdt et fagligt seminar for forskere og analysemedarbejdere. Formålet med arrangementet er, at skabe et samlet overblik over eksisterende viden og danske analyseresultater af relevans for kommissoriet.

For at se dagsorden, deltagerliste og oplæg - klik her.