Arbejdsmarkedskommissionen har ikke foreslået at gøre førtidspension tidsbegrænset

Arbejdsmarkedskommissionen har ikke foreslået at gøre førtidspension tidsbegrænset, som det fremgår af en artikel i Jyllandsposten den 1. juli 2008. Arbejdsmarkedskommissionens formand, Jørgen Søndergaard, siger:

 

 ”Arbejdsmarkedskommissionen har slet ikke fremlagt konkrete forslag endnu – hverken om førtidspension eller andre ting. Vi kan derfor ikke tages til indtægt for at støtte de politiske udspil om at gøre førtidspension midlertidig.

 

Arbejdsmarkedskommissionen har sat fokus på den fortsatte vækst i antallet af personer, som er på langvarig offentlig forsørgelse som følge af helbredsproblemer eller sociale forhold. Antallet er nu oppe på 480.000. Det er en stor og kompliceret udfordring for samfundet, fordi der er tale om mennesker med meget forskellige sociale, psykiske og helbredsmæssige ressourcer og problemer.

 

Derfor er der behov for ganske omfattende ændringer af de nuværende systemer, herunder også førtidspensionssystemet, for at bremse tilgangen til især førtidspension og fleksjob.

 

Efter Arbejdsmarkedskommissionens opfattelse bør indsatsen for at vende udviklingen navnlig ske i de – ofte langvarige – forløb, der ligger forud for tilkendelse af førtidspension eller fleksjob. Arbejdsmarkedskommissionen er i gang med en række analyser med henblik på at udarbejde forslag til en sådan styrket indsats.

 

Vi har også advaret mod at tro, at der findes meget enkle greb, som kan løse problemet, som fx at gøre førtidspensionen tidsbegrænset.

 

Det er selvfølgelig centralt, at syge mennesker, der får det bedre, har tilskyndelse til at komme i arbejde igen. Men alene det, at gøre førtidspensionen tidsbegrænset, kan ikke ventes at gavne motivationen til på ny at prøve kræfter med et arbejde. Hvis forsøg på at komme i arbejde opfattes som et udtryk for bedre arbejdsevne, og dermed mindre behov for pension, vil det næppe være motiverende for personer, der efter fx en ulykke eller en kronisk sygdom er usikre på, om de nu også kan klare et arbejde.

 

Førtidspension er - også selv om den får en tidsbegrænset varighed på fx 5 år - et signal om, at samfundet ikke forventer noget og heller ikke tilbyder noget.”

 

Yderligere oplysninger hos sekretariatschef Peter Bach-Mortensen, 25 26 27 46.

 

Følg Arbejdsmarkedskommissionens arbejde på http://www.amkom.dk/.