Arbejdsmarkedskommissionen indstillet på at løse ekstraopgave

08.08.08
Sådan lyder budskabet fra Arbejdsmarkedskommissionens formand, SFI-direktør Jørgen Søndergaard, som reaktion på, at statsministeren i går har anmodet kommissionen om at lave et oplæg til trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter allerede inden for få uger.

Oplægget skal omhandle de dele af en arbejdsmarkedsreform, der vurderes at have størst effekt på arbejdsstyrke og beskæftigelse på kort sigt. Efter trepartsdrøftelserne agter regeringen at fremlægge sit forslag til en politisk aftale som led i efterårets finanslovsforhandlinger.

”Den oprindelige plan for kommissionens arbejde var, at vi skulle lave en samlet betænkning til næste sommer. Og det skal vi fortsat. Henvendelsen fra statsministeren skaber selvfølgelig en ny og uventet situation for vores arbejde. Selvom dette ikke er en ønskesituation for os, er jeg dog indstillet på, at vi også løser denne ekstra hasteopgave,” siger Jørgen Søndergaard.

Han peger på, at henvendelsen fra statsministeren endnu ikke er drøftet i kommissionen, og at den kun giver et ultrakort varsel til at omprioritere rækkefølgen i arbejdet. Derfor er der grænser for, hvad kommissionen kan levere på et fagligt forsvarligt grundlag.

”Men jeg har forståelse for, at den aktuelle konjunktursituation kræver politiske indgreb. Samfundsøkonomien befinder sig i en risikozone, hvor hjemlige lønstigninger og svag international vækst kan få store negative følger for Danmark,” siger han.
 
Formandens indstilling til resten af kommissionen vil derfor være, at kommissionen udarbejder et oplæg til trepartsmøderne om kommissionens foreløbige analyseresultater og overvejelser på de områder, der har størst potentiale til at virke på kort sigt.

”Der vil også være emner, vi vil holde os fra her i efteråret. For eksempel førtidspension og mennesker med andre problemer end ledighed. Det er et komplekst område, som vi behøver længere tid til at blive færdige med. Men efter min vurdering gør det ikke så meget, for ændringer på de områder vil alligevel ikke have effekt på det helt korte sigt,” siger Jørgen Søndergaard.

Yderligere oplysninger hos Jørgen Søndergaard, 40 55 28 01, eller sekretariatschef Peter Bach-Mortensen, 25 26 27 46.

Statsministerens henvendelse til Arbejdsmarkedskommissionens formand.

Der kan følges med i Kommissionens arbejde på www.amkom.dk.