Der er afholdt trepartsmøde med Arbejdsmarkedskommissionen

14.05.08
Arbejdsmarkedskommissionen har d. 15. maj holdt det første af i alt fire møder med regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Kommissionen fremlagde på mødet sine planer for det kommende arbejde. Parterne kommenterede planerne og kom med supplerende forslag og ideer. 

”At en uafhængig kommission holder møder med regeringen og arbejdsmarkedets parter i et trepartsforum er noget helt nyt - en ny måde at forberede politiske beslutninger. Jeg synes, det er kommet rigtig godt fra start, og ser frem til de kommende møder.” siger kommissionsformand Jørgen Søndergaard og fortsætter: ”Alle de inviterede parter tilkendegav deres interesse for Arbejdsmarkedskommissionens overordnede opgave: at få et varigt løft i beskæftigelsen og støttede kommissionen i, at ambitionsniveauet bør være højt. Arbejdsmarkedets parter kom herudover med en række konstruktive forslag til kommissionens videre arbejde.”  

Foruden repræsentanter fra regeringen og Arbejdsmarkedskommissionen deltog LO, FTF, AC, Ledernes Hovedorganisation, DA, FA, SALA, KL og Danske Regioner i mødet. 

Materiale fra mødet kan findes her: 

Arbejdsmarkedskommissionens skriftlige oplæg til trepartsmødet d. 15. maj.

Skriftlige oplæg fra organisationerne

Arbejdsmarkedskommissionen skal i midten af 2009 komme med forslag til, hvordan man på lang sigt får danskerne til arbejde mere end i dag. Målet er at sikre, at den offentlige sektor fortsat kan finansieres.  

Yderlige oplysninger hos Peter Bach-Mortensen, chef for Arbejdsmarkedskommissionens sekretariat. Mobil 25 26 27 46. Mail: pbm@amkom.dk.