Oplæg til trepartsmødet d. 28. august 2008

Arbejdsmarkedskommissionen offentliggør i dag sit oplæg til de kommende drøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Oplægget fra kommissionen kommer på anmodning fra statsminister Anders Fogh Rasmussen, som har bebudet en reform, der på kortere sigt får flere til at udbyde deres arbejdskraft.

 

Arbejdsmarkedskommission er blevet bedt om allerede i løbet af september måned 2008 at udarbejde en række forslag, der virker på arbejdsudbud og beskæftigelse inden for en kortere tidshorisont, og som bidrager til en varig styrkelse af de offentlige finanser.

 

Statsministeren har konkret anmodet Arbejdsmarkedskommission om at komme med to diskussionsoplæg forud for de to møder, regeringen har med arbejdsmarkedets parter.

 

Det første oplæg – der skal debatteres ved mødet den 28. august i Statsministeriet – kortlægger hvilke emner, kommissionen vil behandle i løbet af september måned. Til det næste møde – 1. oktober – vil kommissionen fremlægge konkrete forslag.

Se første oplæg her.