Seminar om offentligt forsørgede med problemer ud over ledighed

11.06.08
Arbejdsmarkedskommissionen har d. 10. juni 2008 afholdt debatseminar med titlen: Fortsat vækst i offentligt forsørgede med problemer ud over ledighed: Kan udviklingen vendes – og hvordan?

På seminaret holdt 13 forskere og praktikere oplæg om deres bud på udviklingen og svarede på spørgsmål fra de inviterede deltagere.

 

Se oplægsholdernes indlæg samt program og Arbejdsmarkedskommissionens diskussionsoplæg her.

 

”Seminaret har skabt den opmærksom om emnet, som vi ønskede os. Samtidig har vi selv fået meget stof til eftertanke”, udtaler Jørgen Søndergaard, formand for Arbejdsmarkedskommissionen, og tilføjer:

 

”Jeg er blevet bestyrket i, at der er behov for en meget ambitiøs og helhedsorienteret tilgang, hvis vi ønsker væsentligt flere i beskæftigelse blandt de knap 500.000 personer med problemer ud over ledighed. Det er fx ikke nok at sætte ind på enkelte områder som sygedagpenge eller blot at gøre tilkendelse af førtidspension midlertidig. Ambitionen må være, at langt færre fremover kommer på førtidspension. Den stærkt stigende udstødning som følge af psykiske lidelser kræver særlig politisk opmærksomhed. Indlæg på seminaret tyder på, at der sker en helt unødvendig livslang marginalisering af mange – unge – mennesker”.

 

Jørgen Søndergaard siger afslutningsvis:

 

”Vi er endnu ikke klar med vores anbefalinger, men mange faktorer taler for, at en tidlig indsats er vigtig for at forebygge udstødning – både på virksomhederne og i beskæftigelses- og behandlingssystemerne. Der er brug for et meget bedre samspil mellem de mange forskellige aktører. Desuden er der brug for grundige overvejelser omkring begrebet arbejdsevne. Dels er der tegn på, at det i perioder med sygdom i mange tilfælde er en fordel at arbejde i et vist omfang i stedet for at holde sig helt væk fra arbejdspladsen. Dels er ”nedsat arbejdsevne” ikke en konstant og objektiv størrelse. Med hvilken sikkerhed kan vi i dag dømme folk ude af arbejdsmarkedet? Ingen kender morgendagens behandlingsmuligheder eller udviklingen i jobfunktioner på det danske arbejdsmarked.”

 

Yderlige oplysninger hos Peter Bach-Mortensen, chef for Arbejdsmarkedskommissionens sekretariat. Mobil 25 26 27 46. Mail: pbm@amkom.dk.