Om kommissionen

Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og består af ni uafhængige eksperter. Arbejdsmarkedskommissionen skal komme med forslag til, hvordan beskæftigelsen kan øges og hvordan man kan undgå faldende arbejdstid. Forslagene skal medvirke til at styrke de offentlige finanser og derved øge handlemulighederne i den økonomiske politik.

Kommissionen består af ni sagkyndige medlemmer:

Jørgen Søndergaard, direktør, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (formand)

Eskil Wadensjö, professor, Stockholm Universitet

Michael Svarer, professor, Aarhus Universitet

Peder J. Pedersen, professor, Aarhus Universitet

Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Århus kommune

Birgitte Hansen, direktør, Slotsholm A/S

Ingelise Bogason, adm. direktør, Alectia A/S 

Gitte Elling, adm. direktør, Adecco A/S

Hans Bach, direktør, Discus